Svetový deň gauča upozornil na tiché a nenápadné ochorenie. Hypertenzia si vek nevyberá

19. mája 2021

 

 ilovemy gauc

Je najčastejšia, nie je vidieť a nie je ani cítiť, ale napriek tomu nás môže pripraviť o zdravie. Hovoríme o hypertenzii, chorobe vysokého krvného tlaku ako dôsledku zužovania alebo tuhnutia ciev. Ochorenie je tiež známe pod názvom arteriálna hypertenzia.

 

BRATISLAVA (17. mája 2021) – Máj je nielen mesiacom lásky, ale je taktiež venovaný zvyšovaniu povedomia o ochorení s názvom hypertenzia. A tak sa aj lekári a odborníci na Slovensku pravidelne snažia zvyšovať povedomie hypertonikov a rovnako širokej verejnosti nielen o samotnom ochorení, ale aj o prevencii, liečbe a vysvetľujú, aký dôležitý je súlad medzi lekárom a pacientom.

 

Hypertenzii už tradične patrí 17. máj, tento rok však bude kampaň pokračovať vo svojej edukačnej časti až do konca mája. Pacientska organizácia Únia pre zdravšie srdce spoločne s ďalšími odbornými spoločnosťami a partnermi začala tento rok netradične – úvodnou kampaňou s názvom Svetový deň gauča - Môj gauč prostredníctvom sociálnej siete Facebook, pričom v úvode išlo len o zábavu.  Myšlienkou bolo podchytiť najmä skupinu ľudí, ktorí trávia veľa času v online priestore, za počítačom, sledovaním televízie, holdujú nezdravému životnému štýlu a  na prevenciu a zdravie im už nezostáva čas. A keďže veľa ľudí trávi čas na sociálnych sieťach a pandemický rok túto skutočnosť ešte viac potvrdil, tak jediná cesta, ako sa k tejto skupine dostať, je zasiahnuť ju na Facebooku.

 

Kampaň Môj gauč od začiatku apríla tohto roka uverejňovala na svojej FB stránke s rovnakým názvom zábavné videá, fotografie a texty. Svoj hlas prepožičal gauču napríklad aj slovenský herec Štefan Martinovič, ktorý každý večer zabával fanúšikov FB stránky Môj gauč Správami z gauča. Okrem toho však sledovatelia stránky mohli načerpať inšpiráciu na rôzne cvičenia z gauča pod taktovkou profesionálnej športovej trénerky Alexandry Koradyovej. Všetci fanúšikovia, pacienti a široká verejnosť sa mohla do pondelka 17. mája zapojiť i do súťaže o nový gauč, ktorého výhercu vybrali hostia počas udalosti na FB stránke Môj gauč na záver online podujatia.

 

Sme vo finále a pokračujeme ďalej – cieľom je monitoring svojho krvného tlaku!

 

Vyvrcholením kampane je práve 17. máj symbolicky na Svetový deň hypertenzie, keď spomínaná FB stránka odhalila cieľ Svetového dňa gauča , ktorým nemalo byť ležanie či vysedávanie doma, ale snaha urobiť niečo pre svoje zdravie. Na Svetovom dni  gauča a zároveň Svetovom dni hypertenzie sa podieľali viaceré známe tváre a odborníci - lekári. Populárna slovenská moderátorka Karin Majtánová sa ujala moderovania. Pozvanie prijala aj všeobecná lekárka pre dospelých, MUDr. Jana Bendová, PhD. a doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Samozrejme, nemohol chýbať aj špeciálny hosť, ktorým bola speváčka Celeste Buckingham aj so svojím otcom, kardiológom Thomasom Buckinghamom.

 

Hlavnou myšlienkou však je vyzvať širokú verejnosť, aby si počas nasledujúcich dní (minimálne tri, ideálne však sedem dní) správne monitorovali svoj tlak krvi (TK), zapisovali si zistené hodnoty a následne tieto zistené údaje riešili aj so svojím obvodným lekárom v rámci preventívnej prehliadky. Počas nasledujúcich dní si môžete stiahnuť záznamník tlaku krvi a srdcovej frekvencie, resp. dotazník na webovej stránke Únie pre zdravšie srdce (presrdce.eu). Po stiahnutí si ho vytlačte a postupne si do neho zapisujte jednotlivé namerané hodnoty.

 

Pri meraní tlaku krvi však platí zopár zásad, aby merania boli čo najsprávnejšie.

  • Pred každým meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
  • Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
  • Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom - vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne zohnutý.
  • Počas celého merania ruku nedvíhame, opierame dolné končatiny o zem, nestláčame brucho a nerozprávame.

 

Vysoký TK nebolí, ale môže vziať to najcennejšie

 

Prečo je sledovanie tlaku krvi také dôležité? Vedeli ste, že každoročne stúpa počet pacientov, ktorých trápi kardiovaskulárne problémy? A vedeli ste aj to, že len na Slovensku sa srdcovocievne ochorenia podieľajú približne na 50 percentách všetkých úmrtí? Kardiovaskulárne ochorenia patria celosvetovo na prvé miesto príčin úmrtí.

 

Pri hypertenzii pôsobí vysoký tlak na vnútornú stranu tepny, čím môže dôjsť k narušeniu alebo poškodeniu tepien a tu už hrozí rozvoj tzv. aterosklerózy, čiže kôrnatenie tepien. V tom najhoršom prípade potom dochádza k prasknutiu tepny, krvácaniu – cievnej mozgovej príhode až k srdcovému infarktu. Vysoký krvný tlak negatívne vplýva najmä na srdce mozog, cievy, obličky a taktiež oči a hypertonici majú tiež 2,5-krát vyššie riziko, že ich postihne cukrovka.

 

Zistiť relevantné hodnoty svojho tlaku krvi nie je jednoduché, nestačí jedno meranie u lekára. Mnohí pacienti napríklad počas prehliadky u lekára majú hodnoty tlaku krvi v poriadku a pri opakovanom meraní doma sa výrazne líšia. Preto treba spozornieť a začať si pravidelne merať tlak krvi aj doma – toto platí ako pravidlo prevencie, ale zároveň i pri akomkoľvek malom podozrení, že by pacient mohol trpieť ochorením vysokého TK.

 

A aký je teda ideálny krvný tlak? Ideálny krvný tlak je 120/80 mm Hg. Ak hodnota krvného tlaku dlhodobo prekračuje hodnotu 140/90 mm Hg, tento stav sa nazýva hypertenzia.

 

A čo liečba?

 

Problémom je aj správna a včasná liečba a aj keď sa hypertenzia nedá celkom vyliečiť a väčšinu ľudí trápi ako celoživotné ochorenie, tak sa vhodnou a včasnou liečbou môže maximálne znížiť celkové riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Liečba môže mať dve podoby. Prvou je nefarmakologická liečba – tá spočíva v režimových opatreniach a zmenách životného štýlu, vďaka ktorým sa znižuje riziko vysokého TK. Veľmi dôležitá je pravidelná kontrola TK a taktiež spolupráca s lekárom. Lekári tiež vyzývajú pacientov aby nefajčili, strážili si svoju telesnú hmotnosť, športovali, znížili príjem soli a doplnili do jedálnička stravu bohatú na vitamíny. Rizikom je aj užívanie mnohých liekov, ktoré zadržiavajú vodu v tele. A zároveň i zníženie konzumácie alkoholu na minimum.

 

Farmakologická liečba pomocou liekov na znižovanie krvného tlaku. Rozlišuje sa liečba podľa mechanizmu účinku jednotlivých liečiv, ale aj podľa toho či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne.

 

Jeden liek nemusí byť dosť

 

U väčšiny pacientov s hypertenziou jeden liek nestačí – na dobrú kontrolu tlaku je tak potrebný viac ako jeden liek. Pacienti by mali  potom užívať kombináciu dvoch až troch účinných látok, čo sa do veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania liečby. Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa mu predpíše len jeden viaczložkový liek. Aktuálne už lekári dokážu pacientovi predpísať lieky priamo na mieru, pacienti sa preto môžu pýtať konkrétne na takúto možnosť svojho lekára.

 

,,Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi „ušitá na mieru“ a svojvoľne sa z pacientovej strany neprerušovala,“ potvrdzuje aj doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.

 

Čo hovoria čísla?

 

Do roku 2025 sa očakáva, že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete.  Kým celosvetovo hypertenzia postihuje skoro jednu miliardu ľudí. Na Slovensku bolo v roku 2017 pre hypertenzné ochorenia sledovaných viac ako 211-tisíc pacientov, v súčasnosti je to už jeden milión. Štúdie hovoria o tom, že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až dva milióny.

 

Dva týždne edukácie

 

Poďte sa spoločne s nami dozvedieť všetko o hypertenzii, správnom meraní tlaku, prevencii a liečbe na stránke Môj gauč  na sociálnej sieti Facebook. Od 18. mája do 31. mája je pre všetkých pripravená séria edukačných videí, článkov a množstvo informácií o ochorení hypertenzia. Všetky podrobné informácie nájdete aj na webovej stránke presrdce.eu .

 

 

 

Všetky potrebné informácie o ochorení nájdete v priložených tlačových materiáloch.

 

 

 

Organizátor:

Únia pre zdravšie srdce

 

Partneri kampane:

Nadácia srdca

Slovenská hypertenziologická spoločnosť

Servier

Všeobecná zdravotná poisťovňa

CPF

Benu lekáreň
Omron

Siemens

PWC

NOVINO

Dottera

mmm-01

Užitočné odkazy:

 

Svetový deň gauča/Svetový deň hypertenzie:

https://www.facebook.com/events/1147490802397545?ref=newsfeed

 

FB stránka Môj gauč

https://www.facebook.com/mojgauc

 

Súťaž o nový gauč

https://www.facebook.com/mojgauc/photos/a.108767237986182/123078109888428/

 

Všetko o meraní TK a dotazník pre vášho lekára

https://www.presrdce.eu/aktuality/spravodajstvo/134/domace-meranie-tlaku-krvi-nepodcenujte-hodnoty-si-zapiste

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod, vrátane bezplatnej telefonickej a online poradne s odborným lekárom.

Registrácia
Zatvoriť